TSMT

TSMT

(Tervezett Szenzo-motoros tréning)

Eltérő idegrendszerű, valamint ép intellektusú, de tanulási viselkedési vagy mozgásos problémákkal küzdő gyerekekkel foglalkozom.

Ideális esetben a gyermek megfelelően reagál az őt körülvevő környezetre, a látott, halott vagy mozgásból eredő érzékelteket felveszi, feldogozza, összekapcsolja, modulálja, majd a helyzetnek megfelelő válasz stratégiát kialakítja rá, mind beszédben, mozgásban, írásban vagy akár gondolkodás szintjén. Az idegrendszer éretlensége esetén a gyermek a környezeti információkat nem tudja helyesen felvenni, összekapcsolni, szétválasztani a lényeges információt a lényegtelentől, hibás a feldolgozási folyamat. Ennek következtében rövidebb idejű, alacsonyabb szintű teljesítményre lesz képes kortársainál.

Az eltérő (lelassult, megkésett, stagnáló) fejlődés esetén, okként merülhet fel az idegrendszer eltérő szerkezete, sérült vagy éppen annak másképpen működő kapcsolatrendszere.

A TSMT módszer Lakatos Katalin Phd. nevéhez fűződik, a Longitudinális Komlpex Diagnosztika kidolgozása, pedig Vándor Rita és Lakatos Katalin Phd. munkája.

Kisfilm a TSMT-ről:

https://www.mediaklikk.hu/csaladbarat-extravideok/video/2018/11/09/mire-jo-a-tsmt-torna-jatekos-fejlesztes-gyereknek/?fbclid=IwAR2mP1dBZnT1qz256sp-jQhLTipo2GRxM8Zt4ltowoWNHMko6Mt7D8T79dc

Az egyéni TSMT terápia célja:

 • A „G”faktor előhívása (A motoros, pszichés-kognitív és a szociális terület érett működéséhez egyaránt szükséges képességek: észlelés, értelmezés, praktikus helyzet és probléma feldolgozás-megoldás, figyelem, emlékezet, ritmusérzék, terhelhetőség, irányíthatóság, kommunikáció, pozitív-transzfer folyamatok).
 • észlelés, érzékelés, szenzomotoros integráció, mozgástervezés, kivitelezés pontosítása és minőségi javítása
 • vizuális és akusztikus figyelem előhívása
 • az eltérő/megkésett reflexintegráció, illetve beállító, és egyensúlyi reakciók kialakítása
 • mozgásbiztonság kialakítása
 • irányíthatóság kialakítása
 • tartós figyelem, a motiválhatóság kialakítása
 • utánzási képesség kialakítása
 • terhelhetőség (30-35 perc)
 • feladathelyzetek megértése, bennmaradás feladathelyzetben
 • szabálykövetés, szabályfelismerés kialakítása
 • megnyugtathatóság kialakítása
 • motiválhatóság elérése, szociális interakciók mennyiségének, minőségének javítása
 • adaptív motoros válaszok kialakítása, mélyizmok mozgósítása
 • egyidejű többcsatornás figyelem fejlesztése
 • befogadó és kifejező nyelvi készség kialakítása
 • transzferek kialakítása
 • praktikus cselekvések, viselkedésforma kialakítása

Tünetek;  Az organikus érési zavar/ sérülés fő tünetei

0-3 éves kor jellemző tünetei

Motoros területen:

 • táplálkozási, szopási nehézség
 • eltérő izomtónus
 • megkésett,eltérő mozgásfejlődés
 • egyensúlyi problémák
 • aszimmetria a test két oldalának használata között
 • csecsemőkori (primitív) reflexek tartós fennmaradása
 • kóros együttmozgások
 • finommotorika éretlensége
 • megkésett beszédfejlődés
 • motoros játékok hiánya
 • mozgásutánzás megjelenésének késése hiánya

Pszichés-kognitív:

 • alvászavar
 • észlelési funkciók gyengesége, lassúsága
 • rövid idejű figyelem
 • beszédértési problémák
 • kommunikációs igény hiánya
 • megkésett beszédfejlődés
 • megkésett pszichomotoros fejlődés
 • szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége
 • ok-okozati gondolkodás megjelenésének késése
 • gyenge motiválhatóság

Szociális területen:

 • nehéz megnyugtathatóság
 • kötődési problémák
 • csökkent, kiszámíthatatlan együttműködés
 • nehéz irányíthatóság
 • tiltás meg nem értése, be nem tartása
 • akaratos, öntörvényű viselkedés
 • agresszió
 • autoagresszió
 • dührohamok

3-7 éves kor jellemző tünetei

Motoros:

 • gyenge mozgáskoordináció
 • pontatlan mozgáskivitelezés
 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • erőadagolási problémák
 • diszpraxia, apraxia
 • éretlen grafomotorika
 • beszédfejlődés problémája
 • hiperaktivitás
 • tic

Pszichés-kognitív:

 • figyelemzavar (rövid- és hosszútávú)
 • információ feldolgozási zavar
 • emlékezet gyengesége (rövid- és hosszútávú)
 • belátáson, tapasztalaton alapuló gondolkodás késése
 • ok-okozati összefüggések meg nem értése
 • testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás, jobb/bal gyengesége, éretlensége
 • szorongás, fóbiák
 • tevékenységszervezés gyengesége
 • diszlexia, diszkalkúlia veszélyeztetettsége

Szociális:

 • beilleszkedés nehézsége
 • szabályelfogadás nehézsége
 • alkalmazkodás, együttdolgozás nehézsége
 • kiszámíthatatlan szabálykövetés
 • leválás-kötődés dinamikájának eltérései
 • segítségadás elutasítása
 • gyenge feladattudat, feladattartás
 • kontrollfunkciók gyengesége
 • feladathelyzetekből való kiszállás
 • autizmus

Kisiskoláskor jellemző tünetei

Motoros:

 • mozgások, sportági alaptechnikák elsajátításának nehézségei

Pszichés-kognitív:

 • tanulási zavarok: írásban, olvasásban, számolásban
 • lassú, nehézkes tanulási tempó

Szociális:

 • áldozat, bohóc, agresszor

(Tünetek: forrás: Lakatos Katalin PHD)

 

Hogyan működik gyakorlatban:

A személyre szabott tréning kialakítása előtt egy átfogó vizsgálaton vesznek részt a gyerekek. A neuro-szenzomotoros szemléletű Longitudinális Komplex vizsgálaton, amely 3 hónapos kortól 11 éves korig vizsgálja a gyermekek organikus érettségét. A vizsgálatot megelőzi egy anamnézis kérdőív kitöltése, valamint az előzmények, problémák átbeszélése.

Az egyéni TSMT terápia (home training) formájában végezendő. Az előzetes vizsgálati eredmények alapján, betanításra kerül a szülőknek, gyerekeknek, a számára megírt feladatsor, amelyet a meghatározott edzésterv alapján kell otthon elvégezni. Meghatározott időközönként kontrollvizsgálaton kell részt venni, ahol alakítjuk tovább az egyén feladatsorát, illetve új tréninget kaphat.

 

TSMT terapeuta:

Cságola Mariann

Tel.: 06-20/240-6444

 

További információkat, illetve terapeutákat találhat az alábbi linkeken:

http://www.szantomonikatsmt.com/

http://bhrg.hu/az-alapitvanyrol/a-modszerekrol/